به سایر گیمرها ملحق شو و شبکه گیمینگ خودت رو بساز!

کاربر گرامی با ساخت اکانت در موباجیم می‌توانید از امکانات و جوایز بیش تری بهره مند شوید.

ثبت نام

Insta: xz4rix
Shuffle dance🎶
Ninja☯
Gamer🎮

ویدیوها

16
۱۳۹۷/۴/۲۵
۱۳۹۷/۴/۲۳
۱۳۹۷/۴/۲۰
۱۳۹۷/۴/۱۱

تصاویر

50
۱۳۹۷/۴/۳۱
۱۳۹۷/۴/۲۸
۱۳۹۷/۴/۲۷
۱۳۹۷/۴/۲۷

بازی های مورد علاقه

17

ویدیو

16
۱۳۹۷/۴/۲۵
۱۳۹۷/۴/۲۳
۱۳۹۷/۴/۲۰
۱۳۹۷/۴/۱۱
۱۳۹۷/۴/۱۱
۱۳۹۷/۴/۱۱
۱۳۹۷/۴/۱۰
۱۳۹۷/۴/۴
۱۳۹۷/۴/۲
۱۳۹۷/۴/۲
۱۳۹۷/۴/۱
۱۳۹۷/۳/۲۹
۱۳۹۷/۳/۲۹
۱۳۹۷/۳/۲۹
۱۳۹۷/۳/۲۹
۱۳۹۷/۳/۲۱

تصاویر

50
۱۳۹۷/۴/۳۱
۱۳۹۷/۴/۲۸
۱۳۹۷/۴/۲۷
۱۳۹۷/۴/۲۷
۱۳۹۷/۴/۲۶
۱۳۹۷/۴/۲۵
۱۳۹۷/۴/۲۵
۱۳۹۷/۴/۲۵
۱۳۹۷/۴/۲۵
۱۳۹۷/۴/۲۵
۱۳۹۷/۴/۲۴
۱۳۹۷/۴/۲۴
۱۳۹۷/۴/۱۵
۱۳۹۷/۴/۱۵
۱۳۹۷/۴/۱۳
۱۳۹۷/۴/۱۳

Insta: xz4rix
Shuffle dance🎶
Ninja☯
Gamer🎮