به سایر گیمرها ملحق شو و شبکه گیمینگ خودت رو بساز!

کاربر گرامی با ساخت اکانت در موباجیم می‌توانید از امکانات و جوایز بیش تری بهره مند شوید.

ثبت نام

🎮بخاطر دیگران گیمر نشوید خودتان باشید و چیزی که می خواهید انجام دهید!🎮
🎮بخاطر اینکه همیشه در بازی خوب نیستید ...

ویدیوها

20
۱۳۹۷/۵/۱۸
۱۳۹۷/۵/۱۳
۱۳۹۷/۵/۶
۱۳۹۷/۵/۳

تصاویر

79
۱۳۹۷/۵/۳۰
۱۳۹۷/۵/۲۹
۱۳۹۷/۵/۱۹
۱۳۹۷/۵/۱۷

بازی های مورد علاقه

17

ویدیو

20
۱۳۹۷/۵/۱۸
۱۳۹۷/۵/۱۳
۱۳۹۷/۵/۶
۱۳۹۷/۵/۳
۱۳۹۷/۴/۲۵
۱۳۹۷/۴/۲۳
۱۳۹۷/۴/۲۰
۱۳۹۷/۴/۱۱
۱۳۹۷/۴/۱۱
۱۳۹۷/۴/۱۱
۱۳۹۷/۴/۱۰
۱۳۹۷/۴/۴
۱۳۹۷/۴/۲
۱۳۹۷/۴/۲
۱۳۹۷/۴/۱
۱۳۹۷/۳/۲۹

تصاویر

79
۱۳۹۷/۵/۳۰
۱۳۹۷/۵/۲۹
۱۳۹۷/۵/۱۹
۱۳۹۷/۵/۱۷
۱۳۹۷/۵/۱۶
۱۳۹۷/۵/۱۴
۱۳۹۷/۵/۱۴
۱۳۹۷/۵/۱۴
۱۳۹۷/۵/۱۴
۱۳۹۷/۵/۱۳
۱۳۹۷/۵/۱۲
۱۳۹۷/۵/۱۲
۱۳۹۷/۵/۱۲
۱۳۹۷/۵/۱۰
۱۳۹۷/۵/۱۰
۱۳۹۷/۵/۱۰

🎮بخاطر دیگران گیمر نشوید خودتان باشید و چیزی که می خواهید انجام دهید!🎮
🎮بخاطر اینکه همیشه در بازی خوب نیستید از ادامه دادن منصرف نشوید. همیشه با تمرین می توان عالی شد.🎮
🎮بدون توجه به گفته دیگران لذت ببرید.🎮
🎮گیمر بودن به این معنا نیست که همه وقت را به سختی بازی کنید.🎮
گیم سرگرمی منه نه زندگیه من!!