به سایر گیمرها ملحق شو و شبکه گیمینگ خودت رو بساز!

کاربر گرامی با ساخت اکانت در موباجیم می‌توانید از امکانات و جوایز بیش تری بهره مند شوید.

ثبت نام

Vainglory player 🔫carry💢 IGN:DarkSHR

ویدیوها

2
۱۳۹۶/۶/۲۴
۱۳۹۶/۴/۲۴

تصاویر

20
۱۳۹۶/۱۲/۴
۱۳۹۶/۱۲/۴
۱۳۹۶/۱۲/۴
۱۳۹۶/۷/۱۳

بازی های مورد علاقه

3

ویدیو

2
۱۳۹۶/۶/۲۴
۱۳۹۶/۴/۲۴

تصاویر

20
۱۳۹۶/۱۲/۴
۱۳۹۶/۱۲/۴
۱۳۹۶/۱۲/۴
۱۳۹۶/۷/۱۳
۱۳۹۶/۶/۲۵
۱۳۹۶/۶/۲۵
۱۳۹۶/۶/۲۴
۱۳۹۶/۶/۲۴
۱۳۹۶/۶/۲۴
۱۳۹۶/۶/۱۳
۱۳۹۶/۶/۱۳
۱۳۹۶/۶/۱۳
۱۳۹۶/۶/۱۲
۱۳۹۶/۶/۸
۱۳۹۶/۴/۲۷
۱۳۹۶/۴/۲۷

Vainglory player 🔫carry💢 IGN:DarkSHR