به سایر گیمرها ملحق شو و شبکه گیمینگ خودت رو بساز!

کاربر گرامی با ساخت اکانت در موباجیم می‌توانید از امکانات و جوایز بیش تری بهره مند شوید.

ثبت نام

ویدیوها

11
۱۳۹۶/۵/۱۲
۱۳۹۶/۵/۵
۱۳۹۶/۵/۲
۱۳۹۶/۵/۱

تصاویر

66
۱۳۹۶/۵/۱۷
۱۳۹۶/۵/۱۷
۱۳۹۶/۵/۱۰
۱۳۹۶/۵/۱۰

بازی های مورد علاقه

5

ویدیو

11
۱۳۹۶/۵/۱۲
۱۳۹۶/۵/۵
۱۳۹۶/۵/۲
۱۳۹۶/۵/۱
۱۳۹۶/۵/۱
۱۳۹۶/۵/۱
۱۳۹۶/۴/۳۰
۱۳۹۶/۴/۳۰
۱۳۹۶/۴/۲۹
۱۳۹۶/۴/۲۹
۱۳۹۶/۴/۲۹

تصاویر

66
۱۳۹۶/۵/۱۷
۱۳۹۶/۵/۱۷
۱۳۹۶/۵/۱۰
۱۳۹۶/۵/۱۰
۱۳۹۶/۵/۸
۱۳۹۶/۵/۸
۱۳۹۶/۵/۸
۱۳۹۶/۵/۳
۱۳۹۶/۵/۳
۱۳۹۶/۵/۳
۱۳۹۶/۵/۳
۱۳۹۶/۵/۳
۱۳۹۶/۵/۳
۱۳۹۶/۵/۱
۱۳۹۶/۴/۳۱
۱۳۹۶/۴/۳۱