به سایر گیمرها ملحق شو و شبکه گیمینگ خودت رو بساز!

کاربر گرامی با ساخت اکانت در موباجیم می‌توانید از امکانات و جوایز بیش تری بهره مند شوید.

ثبت نام

Speak to me or speak to god
یا با من حرف بزن یا با خدا.(الطائر)

ویدیوها

13
۱۳۹۷/۳/۱۱
۱۳۹۷/۲/۳
۱۳۹۷/۱/۳۱
۱۳۹۷/۱/۱۲

تصاویر

212
۱۳۹۷/۴/۳۰
۱۳۹۷/۴/۲۸
۱۳۹۷/۴/۲۵
۱۳۹۷/۴/۲۵

بازی های مورد علاقه

19

ویدیو

13
۱۳۹۷/۳/۱۱
۱۳۹۷/۲/۳
۱۳۹۷/۱/۳۱
۱۳۹۷/۱/۱۲
۱۳۹۶/۱۲/۱۶
۱۳۹۶/۱۲/۱۵
۱۳۹۶/۱۲/۱۴
۱۳۹۶/۱۲/۱۴
۱۳۹۶/۱۲/۱۳
۱۳۹۶/۱۲/۱۳
۱۳۹۶/۱۲/۱۳
۱۳۹۶/۱۲/۱۲
۱۳۹۶/۱۲/۱۲

تصاویر

212
۱۳۹۷/۴/۳۰
۱۳۹۷/۴/۲۸
۱۳۹۷/۴/۲۵
۱۳۹۷/۴/۲۵
۱۳۹۷/۴/۲۳
۱۳۹۷/۴/۲۲
۱۳۹۷/۴/۲۰
۱۳۹۷/۴/۲۰
۱۳۹۷/۴/۱۹
۱۳۹۷/۴/۱۷
۱۳۹۷/۴/۱۷
۱۳۹۷/۴/۱۶
۱۳۹۷/۴/۱۶
۱۳۹۷/۴/۱۵
۱۳۹۷/۴/۱۲
۱۳۹۷/۴/۱۲

Speak to me or speak to god
یا با من حرف بزن یا با خدا.(الطائر)