به سایر گیمرها ملحق شو و شبکه گیمینگ خودت رو بساز!

کاربر گرامی با ساخت اکانت در موباجیم می‌توانید از امکانات و جوایز بیش تری بهره مند شوید.

ثبت نام

تمام بازی های قسمت بازیم رو انجام دادم و هرگونه مشکل داشتین یا کمک خاستین درخدمتم T.me/shadow_of_deth

ویدیوها

62
۱۳۹۷/۱/۲۵
۱۳۹۷/۱/۲۵
۱۳۹۷/۱/۲۵
۱۳۹۷/۱/۲۵

تصاویر

142
۱۳۹۷/۱/۲۷
۱۳۹۷/۱/۲۵
۱۳۹۷/۱/۲۴
۱۳۹۷/۱/۲۴

بازی های مورد علاقه

119

ویدیو

62
۱۳۹۷/۱/۲۵
۱۳۹۷/۱/۲۵
۱۳۹۷/۱/۲۵
۱۳۹۷/۱/۲۵
۱۳۹۷/۱/۲۵
۱۳۹۷/۱/۲۵
۱۳۹۷/۱/۲۵
۱۳۹۷/۱/۲۴
۱۳۹۷/۱/۱۷
۱۳۹۷/۱/۱۵
۱۳۹۷/۱/۱۵
۱۳۹۷/۱/۱۵
۱۳۹۷/۱/۱۵
۱۳۹۷/۱/۱۵
۱۳۹۷/۱/۱۵
۱۳۹۷/۱/۱۵

تصاویر

142
۱۳۹۷/۱/۲۷
۱۳۹۷/۱/۲۵
۱۳۹۷/۱/۲۴
۱۳۹۷/۱/۲۴
۱۳۹۷/۱/۲۴
۱۳۹۷/۱/۲۳
۱۳۹۷/۱/۲۰
۱۳۹۷/۱/۲۰
۱۳۹۷/۱/۲۰
۱۳۹۷/۱/۲۰
۱۳۹۷/۱/۱۷
۱۳۹۷/۱/۱۷
۱۳۹۷/۱/۱۵
۱۳۹۷/۱/۹
۱۳۹۷/۱/۹
۱۳۹۷/۱/۷

تمام بازی های قسمت بازیم رو انجام دادم و هرگونه مشکل داشتین یا کمک خاستین درخدمتم T.me/shadow_of_deth