به سایر گیمرها ملحق شو و شبکه گیمینگ خودت رو بساز!

کاربر گرامی با ساخت اکانت در موباجیم می‌توانید از امکانات و جوایز بیش تری بهره مند شوید.

ثبت نام

یک گیمر💙
بازی های انلاین زیادی دارم خواستین درخدمتم ایدی بدم.
سوالم داشتین بپرسین
https://t.me/Mahdit1234

ویدیوها

37
۱۳۹۷/۳/۲۲
۱۳۹۷/۳/۲۱
۱۳۹۷/۳/۲۱
۱۳۹۷/۳/۱۹

تصاویر

411
۱۳۹۷/۳/۳۱
۱۳۹۷/۳/۳۱
۱۳۹۷/۳/۳۱
۱۳۹۷/۳/۳۱

بازی های مورد علاقه

33

ویدیو

37
۱۳۹۷/۳/۲۲
۱۳۹۷/۳/۲۱
۱۳۹۷/۳/۲۱
۱۳۹۷/۳/۱۹
۱۳۹۷/۳/۱۸
۱۳۹۷/۳/۱۷
۱۳۹۷/۳/۱۷
۱۳۹۷/۳/۱۷
۱۳۹۷/۳/۱۷
۱۳۹۷/۳/۱۲
۱۳۹۷/۳/۹
۱۳۹۷/۳/۹
۱۳۹۷/۳/۷
۱۳۹۷/۳/۲
۱۳۹۷/۳/۲
۱۳۹۷/۲/۳۱

تصاویر

411
۱۳۹۷/۳/۳۱
۱۳۹۷/۳/۳۱
۱۳۹۷/۳/۳۱
۱۳۹۷/۳/۳۱
۱۳۹۷/۳/۳۱
۱۳۹۷/۳/۳۱
۱۳۹۷/۳/۳۱
۱۳۹۷/۳/۳۰
۱۳۹۷/۳/۳۰
۱۳۹۷/۳/۳۰
۱۳۹۷/۳/۳۰
۱۳۹۷/۳/۲۹
۱۳۹۷/۳/۲۹
۱۳۹۷/۳/۲۹
۱۳۹۷/۳/۲۹
۱۳۹۷/۳/۲۹

یک گیمر💙
بازی های انلاین زیادی دارم خواستین درخدمتم ایدی بدم.
سوالم داشتین بپرسین
https://t.me/Mahdit1234