به سایر گیمرها ملحق شو و شبکه گیمینگ خودت رو بساز!

کاربر گرامی با ساخت اکانت در موباجیم می‌توانید از امکانات و جوایز بیش تری بهره مند شوید.

ثبت نام
iriaf-profile-image 9

iriaf

@iriaf

یک ایرانی

ویدیوها

4
۱۳۹۷/۳/۲۲
۱۳۹۷/۳/۲۱
۱۳۹۷/۳/۲۱
۱۳۹۷/۳/۱۹

تصاویر

7
۱۳۹۷/۳/۲۱
۱۳۹۷/۳/۲۱
۱۳۹۷/۳/۲۱
۱۳۹۷/۳/۲۰

بازی های مورد علاقه

3

ویدیو

4
۱۳۹۷/۳/۲۲
۱۳۹۷/۳/۲۱
۱۳۹۷/۳/۲۱
۱۳۹۷/۳/۱۹

تصاویر

7
۱۳۹۷/۳/۲۱
۱۳۹۷/۳/۲۱
۱۳۹۷/۳/۲۱
۱۳۹۷/۳/۲۰
۱۳۹۷/۳/۲۰
۱۳۹۷/۳/۲۰
۱۳۹۷/۳/۱۹

یک ایرانی