به سایر گیمرها ملحق شو و شبکه گیمینگ خودت رو بساز!

کاربر گرامی با ساخت اکانت در موباجیم می‌توانید از امکانات و جوایز بیش تری بهره مند شوید.

ثبت نام

یه پسر عاشق بازی های اپن ورلد

ویدیوها

3
۱۳۹۶/۵/۵
۱۳۹۶/۵/۵
۱۳۹۶/۵/۴

تصاویر

19
۱۳۹۶/۱۱/۲۶
۱۳۹۶/۵/۵
۱۳۹۶/۵/۵
۱۳۹۶/۵/۴

بازی های مورد علاقه

19

ویدیو

3
۱۳۹۶/۵/۵
۱۳۹۶/۵/۵
۱۳۹۶/۵/۴

تصاویر

19
۱۳۹۶/۱۱/۲۶
۱۳۹۶/۵/۵
۱۳۹۶/۵/۵
۱۳۹۶/۵/۴
۱۳۹۶/۵/۴
۱۳۹۶/۵/۴
۱۳۹۶/۵/۴
۱۳۹۶/۵/۴
۱۳۹۶/۵/۴
۱۳۹۶/۵/۴
۱۳۹۶/۵/۴
۱۳۹۶/۵/۴
۱۳۹۶/۵/۴
۱۳۹۶/۵/۴
۱۳۹۶/۵/۴
۱۳۹۶/۵/۴

یه پسر عاشق بازی های اپن ورلد