به سایر گیمرها ملحق شو و شبکه گیمینگ خودت رو بساز!

کاربر گرامی با ساخت اکانت در موباجیم می‌توانید از امکانات و جوایز بیش تری بهره مند شوید.

ثبت نام
AMIR_HOSSEINjj-profile-image 10

AMIR_HOSSEINjj

@AMIR_HOSSEINjj

ویدیوها

3
۱۳۹۷/۲/۶
۱۳۹۷/۲/۶
۱۳۹۷/۲/۶

تصاویر

18
۱۳۹۷/۲/۹
۱۳۹۷/۲/۷
۱۳۹۷/۲/۷
۱۳۹۷/۲/۷

بازی های مورد علاقه

13

ویدیو

3
۱۳۹۷/۲/۶
۱۳۹۷/۲/۶
۱۳۹۷/۲/۶

تصاویر

18
۱۳۹۷/۲/۹
۱۳۹۷/۲/۷
۱۳۹۷/۲/۷
۱۳۹۷/۲/۷
۱۳۹۷/۲/۷
۱۳۹۷/۲/۷
۱۳۹۷/۲/۷
۱۳۹۷/۲/۷
۱۳۹۷/۲/۷
۱۳۹۷/۲/۷
۱۳۹۷/۲/۷
۱۳۹۷/۲/۷
۱۳۹۷/۲/۷
۱۳۹۷/۲/۷
۱۳۹۷/۲/۶
۱۳۹۷/۲/۶