به سایر گیمرها ملحق شو و شبکه گیمینگ خودت رو بساز!

کاربر گرامی با ساخت اکانت در موباجیم می‌توانید از امکانات و جوایز بیش تری بهره مند شوید.

ثبت نام

Just: ❤God of war❤

ویدیوها

12
۱۳۹۷/۵/۱۹
۱۳۹۷/۵/۷
۱۳۹۷/۵/۲
۱۳۹۷/۵/۲

تصاویر

167
۱۳۹۷/۵/۲۰
۱۳۹۷/۵/۱۹
۱۳۹۷/۵/۱۹
۱۳۹۷/۵/۱۹

بازی های مورد علاقه

6

ویدیو

12
۱۳۹۷/۵/۱۹
۱۳۹۷/۵/۷
۱۳۹۷/۵/۲
۱۳۹۷/۵/۲
۱۳۹۷/۴/۳۱
۱۳۹۷/۴/۲۵
۱۳۹۷/۴/۱۹
۱۳۹۷/۴/۳
۱۳۹۷/۳/۲۵
۱۳۹۷/۳/۲۱
۱۳۹۷/۳/۱۴
۱۳۹۷/۳/۵

تصاویر

167
۱۳۹۷/۵/۲۰
۱۳۹۷/۵/۱۹
۱۳۹۷/۵/۱۹
۱۳۹۷/۵/۱۹
۱۳۹۷/۵/۱۸
۱۳۹۷/۵/۱۸
۱۳۹۷/۵/۱۸
۱۳۹۷/۵/۱۷
۱۳۹۷/۵/۱۷
۱۳۹۷/۵/۱۶
۱۳۹۷/۵/۱۶
۱۳۹۷/۵/۱۶
۱۳۹۷/۵/۱۵
۱۳۹۷/۵/۱۴
۱۳۹۷/۵/۱۲
۱۳۹۷/۵/۱۲

Just: ❤God of war❤